Detta gör Ruts i samband med COVID-19

COVID-19


Vi på Ruts Hem & Städtjänst gör allt för att ni ska känna er trygga med oss som leverantör. Viktigast för oss är våra kunders och medarbetares trygghet och vi har sedan utbrottet av Covid-19 följt utvecklingen noga. Så här arbetar vi:

  • Vi följer kommunikation från myndigheter noga. För att kunna säkerställa kunskap och utifrån detta fatta beslut som skapar trygghet för kunder och medarbetare.
  • Vi fortsätter att utföra städuppdrag men har vidtagit åtgärder med anledning av rådande situation. Vi har skärpt våra rutiner kring att förebygga och inte sprida smitta.
  • Vi säkerställer att våra medarbetare följer våra befintliga hygienrutiner och använder de skydd som finns för att hindra smittspridning.
  • Våra medarbetare är hemma så fort de känner sig sjuka eller har barn som är sjuka.
  • Om ni är sjuka ber vi er höra av er så snart ni kan. Detta gäller sedan tidigare men vi ber er nu vara extra noggranna med detta.
  • Vi uppmanar alla kunder att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smitta.